LOADแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

  • 0 ตอบ
  • 5 อ่าน
*

Cloudsupachai111

  • Hero Member
  • *****
  • 8415
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการช่วยพยาบาล
- การจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์
- การดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เข้าดูเว็บที่ผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


 
 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Tags : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์